18.8.10

[ΤΕΤΑΡΤΗ], ΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΚΑΡΟΓΛΟΥ

Τήν Τετάρτη θά τήν ξορίσω ἀπό τίς μέρες.
Θά τήν ὀνομάζω:
«Μέρα πού ἄδειασε η πόλη
Μέρα πού οἱ εἰδήσεις δέν πρόλαβαν νά τελειώσουν
Μέρα πού ἡ νύχτα τῆς φόρεσε ἄσπρο σκουφί
Μέρα πού ξύπνησα καί δέν ξανακοιμήθηκα
Μέρα πού φώτισε καί τυφλώθηκα

Μέρα πού λιγόστεψε τίς μέρες μου»

τοῦ Λεωνίδα Κακάρογλου, από τη συλλογή του Ἄδεια ἐξόδου (Ἐκδόσεις Ὁδός Πανός, 2010)

Δεν υπάρχουν σχόλια: