20.6.16

Τέλλος Φίλης: Του Αγίου Πνεύματος – Ανήμερα


φωτογραφία: Λάζαρος Πάντος

Χωρίς μια λέξη Μέλλοντος εντός μου, στην πόλη αναζητώ ένα διότι επιβίωσης,
πέρα μακριά γιορτάζουν κάτι που αμυδρά θυμάμαι ότι υπήρξα κάποτε.

Σε θερμοκρασία θυμού αποξηραίνομαι.

Θα είμαι τυχερός
αν καταλήξω διακοσμητική ανθοστήλη
σε προθάλαμο ιδιωτικού θεραπευτηρίου,
επαναφοράς της μνήμης, 
στους επιλήσμονες των χρόνων μου
Δεν υπάρχουν σχόλια: