15.9.17

Μουσεία 04Μουσεία 04
3 Μέρες για τα Μουσεία

Πρακτικά Εκπαιδευτικού Συμποσίου
7 – 9 Μαΐου 2004
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη


Στον τόμο αυτό δίνεται έμφαση σε ζητήματα μουσειοπαιδαγωγικής, οργάνωσης και διοίκησης πολιτισμού, αρχιτεκτονικού και μουσειολογικού προγραμματισμού και σχεδιασμού και ένα τμήμα του τιτλοφορείται «Κόσμοι Πολιτισμού» στην Ελλάδα. 
Η Μουσειολογία δεν μπορεί παρά και να διδάσκεται και να ασκείται συλλογικά.


Επιμέλεια: Ματούλα Σκαλτσά

Θεσσαλονίκη

Εκδόσεις Εντευκτηρίου και ΔΠΜΣ Μουσειολογία 2007

Δεν υπάρχουν σχόλια: